ارزیابی و ارزش گذاری برند

برندینگ و بازاریابی
جولای 12, 2021
تامین دلیل
نوامبر 7, 2021

ارزش گذاری و ارزیابی کسب و کار و محصول و برند و دارایی نامشهود در واقع به صاحبان کسب و کار و برند کمک می کند تا درک بهتری از موقغیت و پیشرفت خود داشته باشند.

میزان اعتمادی که مشتریان به محصولات و خدمات شما می کنند ارزش برند را تعیین می کند و با آن اندازه گیری می شود . ارزش برند در واقع درک مشتریان از ارزش یک برند می باشد . محاسبه ارزش برند به این گونه است که برند آن شرکت با درامدی که در آینده مورد انتظار از یک محصول با نام تجاری و در آمدی که در آیند از یک محصول بدون نام تجاری مقایسه می شود

تفاوتی که به دست می آید همان سود حاصل می باشد اما براساس تقریب این محاسبه انجام می شود که ارزش به دست آمده می تواند ویژگی هایی همانند : ویژگی های ملموس و ویژگی های غیر ملموس باشد که ویژگی های ملموس ، کارکردی  ویژگی های غیر ملموس و احساسی (مانند برند از نظرافراد خوش سلیقه یا با سَبک)قابل لمس می باشد.

 

ا

 

شروع کنید