داوری

داوری در قانون چیست؟

میتوان داوری را بدین نحوه تعریف کرد که داوری در قانون حل و فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاص ثالثی است که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف از قرارداد خصوصی فی مابین طرفین اختلاف کسب می‌کنند این شخص یا اشخاص ثالث داور یا داوران نامیده می شوند.

اوصاف داوری

داوری نهادی قراردادی است و ریشه در توافق طرفین دارد.
داوری ریشه در یک قرارداد دارد،بنابراین پذیرش داوری و توافق برای حل اختلاف به موجب داوری یک امر ارادی و اختیاری است.
داوری نیز مانند سایر قراردادها الزام‌آور است یعنی اگر طرفین داور را بپذیرند باید کلیه اختلافات خود را از طریق داوری حل کرده و یکی از طرفین می تواند قبل از زوال موافقت نامه داوری و بدون رضایت طرف دیگر به دادگاه رجوع کند.
داوری در قانون با میانجیگری تفاوت دارد میان دیگری را صرفاً می توان به معنای مذاکره با طرفین و تشویق و تحریض ایشان به سازش دانست اما داوری عملی شبیه قضائی و متضمن رسیدگی به اختلاف و صدور رای است.

جهت اخذ مشاوره وقت خود را تایین نموده وجهت راهنمایی لازم فرم زیر را پر نموده و ارسال بفرمایید.

داوری در قانون چیست؟

میتوان داوری را بدین نحوه تعریف کرد که داوری در قانون حل و فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاص ثالثی است که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف از قرارداد خصوصی فی مابین طرفین اختلاف کسب می‌کنند این شخص یا اشخاص ثالث داور یا داوران نامیده می شوند.

اوصاف داوری

داوری نهادی قراردادی است و ریشه در توافق طرفین دارد.
داوری ریشه در یک قرارداد دارد،بنابراین پذیرش داوری و توافق برای حل اختلاف به موجب داوری یک امر ارادی و اختیاری است.
داوری نیز مانند سایر قراردادها الزام‌آور است یعنی اگر طرفین داور را بپذیرند باید کلیه اختلافات خود را از طریق داوری حل کرده و یکی از طرفین می تواند قبل از زوال موافقت نامه داوری و بدون رضایت طرف دیگر به دادگاه رجوع کند.

قوانین داوری جهان

قانون داوری داخلی نقش مهمی در هر داوری بین المللی ایفا می کند. قوانین داوری داخلی قواعد مربوط به روش انتصاب دادگاه داوری را تعیین می کند, مدت دادرسی, در دسترس بودن اقدامات موقت, اجرای جوایز داوری, ابطال جوایز داوری, در دسترس بودن دستورات ضد دادخواست, در دسترس بودن اقداماتی مانند امنیت برای هزینه ها, و بیشتر.

نام و نام خانوادگی:*
لطفا کد ملی خود را صحیح وارد نمایید.
شماره همراه خود را وارد نمایید.
آدرس*
فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : pdf, zipوpng, jpg, حداکثر اندازه فایل: 2 GB.
    مستندات خود را به صورت pdf ارسال نمایید.

    شروع کنید