قوانین و مقررات

قوانین سایت

 

کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و برنامه‌‏های کاربردی مشاور شما به دقت ملاحظه فرمایید.

این توافقنامه ما بین گروه نرم افزاری مشاور شما  که در این توافقنامه “مشاور شما ” نامیده می شود از یک سو و شما که در این توافقنامه “کاربر” و یا “مشترک” یا “خریدار” نامیده میشوید از سوی دیگر، منعقد گردیده و قابل اجرا می باشد. ورود به سایت مشاور شما  ،

این توافقنامه با استناد به ماده ده قانون مدنی از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد. این توافقنامه به تایید طرفین رسیده است.

مالکیت :

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آقای مهندس علیرضا کشت کاران (مالک حقیقی alirezakeshtkaran.ir 

می باشد و کاربران نمی بایست آن را کپی، تولید مجدد، ارسال، توزیع ویا ویرایش کنند .

قوه قهریه

تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، مشاور شما هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

شروع کنید